Mekanisk tætning DY57-XX, XXA

Produkter Mode: mekanisk tætning DY57-XX-XXA
Attributter
bølgefjeder mekaniske tætninger Kina: bølgefjederpumpe mekaniske tætninger Kina
DY47P bølgefjeder mekaniske tætninger er designet med bølgefjedre, der optager mindre plads end flere fjedre

DY47P bølgefjeder mekaniske tætninger anvendes til bortskaffelse af papirmasse og papir, sukker og spildevand, som har en høj viskositet. Bølgefjedre har en fordel i forhold til flere fjeder, at bølgefjedre ikke let tilstoppes.